Schaatsen op 6 januari 2013!

Beste Vrienden van de Chiro!

Als we onze kalender mogen geloven, zou Koning Winter reeds enige tijd zijn intrede moeten gedaan hebben, doch daar is door de band genomen weinig van te merken. Echte sneeuwbuien zijn tot nu toe uitgebleven, terwijl zelfs handschoenen en mutsen bij de huidige temperaturen geen absolute noodzaak zijn.

Het voorgaande zal ons er evenwel niet van weerhouden om op zondag 6 januari 2013 rasechte ijspret te beleven op de schaatspiste van Winterdroom.

Langs deze weg willen wij nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat onze jaarkalender een weinig werd aangepast, daar waar het schaatsen normaliter gepland stond op 20 januari. We zullen ons dus twee weken vroeger op het gladde ijs begeven, tezamen met alle andere chirogroepen van Gent-centrum.

Mick

Een activiteit om niet te missen, denken we zo.

En vergeet toch je handschoenen maar niet!

Gladde groetjes,

De leiding